ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี้เป็นคำสาปแช่งของพระเจ้าต่องูที่มาล่อลวงเอวากับอดัมให้ทำบาป ซาตานนั้นแหละที่อยู่เบื้องหลังของงู แม้แต่ในคำสาปแช่งนี้ แม้แต่การรับรู้ถึงการต่อสู้ระหว่างพงศ์พันธุ์ของผู้หญิงและซาตาน พระองค์ได้ฝังสัญญาของพระองค์เพื่อให้เรามีอนาคตที่ดีกว่า ในพระเยซู อนาคตนั้นก็ได้มาถึง ตอนแรกซาตานอาจดูเหมือนได้ชัยชนะที่กางเขน แต่หลังจากนั้นสามวันสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้เปลี่ยนทุกอย่างไป ชัยชนะของพระเยซูเหนือความตายนั้น ทิ้งไว้เพียงแค่ "รอยฟกช้ำที่ส้นเท้า" ของพระองค์ แต่ทำให้ซาตานหมดท่าไปที่จะใช้ความตายเป็นไม้ตายของมัน แผนการที่สุดยอดและฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของซาตานตนนั้น ถูกทำลายจนป่นปี้ตรงทางออกของอุโมงค์ที่ว่างเปล่าของพระเยซูนั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณพระองค์ ที่เอาเหล็กไนของความตายทิ้งไป และตั้งความหวังที่มั่นคงสำหรับอนาคตของข้าพเจ้าขึ้นมาแทน ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเท่านั้น แต่ยังเชื่อว่าพระองค์จะทำให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาและอวยพรให้ข้าพเจ้ามีชีวิตตลอดไปกับพระองค์อีกด้วย สำหรับชัยชนะที่ยืนยงนี้ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น