ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงเป็นผู้นำที่มีชีวิตและเป็นศีรษะของคริสตจักร ไม่มีมนุษย์คนใดที่มีสิทธินี้ มีเพียงแต่พระเยซูที่ควรค่ากับตำแหน่งนี้ พระเยซูเป็นหนึ่งในทุกเรื่อง แม้ว่าสิทธิอำนาจสูงสุดจะเป็นของพระองค์โดยชอบธรรมอยู่แล้วเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า แต่พระองค์ควรค่าแก่การอยู่สูงสุดเพราะสิ่งที่พระองค์ได้ทำจนสำเร็จแล้วบนไม้กางเขน พระองค์ถูกฝัง และฟื้นขึ้น พระองค์เป็นอยู่ก่อนที่จะมีจุดเริ่มต้นเสียอีก เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้เดียวที่ผ่านความตายอย่างผู้มีชัยเพื่อเรา พระองค์เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อจะได้เป็นหนึ่งในทุกสิ่ง

คำอธิษฐาน

ข้าแแต่พระเยซูองค์เจ้าชีวิต ขอพระองค์ทรงครอบครองคริสตจักร ซึ่งเป็นร่างกายของพระองค์ โปรดให้ชีวิตเราถวายเกียรติแด่พระองค์ และให้ผู้นำมีจิตใจที่อยากจะทำตามใจพระองค์ ให้มันซึมซับอยู่ในใจพวกเขา เราอยากให้โลกเห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ จากความสามัคคีและการอุทิศตัวให้กับพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ได้รับเกียรติในพระเยซูผ่านทางคริสตจักร ขอพระเกียรติ พระสิริและคำสรรเสริญทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าองค์เจ้าชีวิต และเป็นของพระเยซูพระบุตรและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ตลอดไป อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น