ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นานแค่ไหนแล้วที่คุุณรู้สึกตัวว่ากำลังหลงทางจากการเดินไปอย่างมีความสุขกับองค์เจ้าชีวิต ชีวิตจะสดชื่นอีกครั้งเมื่อเราเปลี่ยนจิตใจและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและกับพระเจ้าในทุกๆวัน ความจริงแล้ว พระเยซูก็ได้บอกไว้แล้วว่า พระองค์จะปรากฏให้เราเห็น ถ้าเราใช้ชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์ (ยอห์น 14:15-21) บ้านของพระองค์จะอยู่ในเรา จนกว่าพระองค์จะกลับมา และเราก็จะได้รับความชื่นชมยินดีอย่างเต็มที่ คือได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time that you caught yourself straying from a passionate walk with the Lord? Refreshing times come when we change our hearts and lives to live for God and with God in our everyday lives! In fact, Jesus has told us that he will reveal himself to us as we live obediently for him (see John 14:15-21). His home will be in us until he returns for us and we get to enjoy the ultimate refreshment — going home to be with him forever.

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดาเจ้าข้า วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจยกชีวิตของข้าพเจ้าให้กับพระองค์ โปรดยกโทษต่อความผิดบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำไปนั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่เพราะเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและสถิตอยู่กับข้าพเจ้าในวันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Abba Father, I am consciously turning my life over to you today. I ask for your forgiveness for any sin that I have committed. Please refresh me through a deeper awareness of Jesus' lordship and presence in my life today. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 3:19-20

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change