ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นานแค่ไหนแล้วที่คุุณรู้สึกตัวว่ากำลังหลงทางจากการเดินไปอย่างมีความสุขกับองค์เจ้าชีวิต ชีวิตจะสดชื่นอีกครั้งเมื่อเราเปลี่ยนจิตใจและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและกับพระเจ้าในทุกๆวัน ความจริงแล้ว พระเยซูก็ได้บอกไว้แล้วว่า พระองค์จะปรากฏให้เราเห็น ถ้าเราใช้ชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์ (ยอห์น 14:15-21) บ้านของพระองค์จะอยู่ในเรา จนกว่าพระองค์จะกลับมา และเราก็จะได้รับความชื่นชมยินดีอย่างเต็มที่ คือได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดาเจ้าข้า วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจยกชีวิตของข้าพเจ้าให้กับพระองค์ โปรดยกโทษต่อความผิดบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำไปนั้น โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่เพราะเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและสถิตอยู่กับข้าพเจ้าในวันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น