ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรอดเป็นสิ่งที่มีค่า เรารู้ว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติอย่างน่ากลัว ถ้าเด็กหยุดการเจริญเติบโตและไม่มีพัฒนาการ การที่เด็กหยุดพัฒนาการทางกายภาพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก ฮีบรู บทที่ 6 เตือนเราว่า ในชีวิตจิตวิญญาณของเราก็เช่นกัน พระเจ้าไม่ต้องการเป็นทารกตลอด พระองค์อยากให้เราเติบโตไปเรื่อยๆ พระบิดาของเราต้องการให้เรากระหายสิ่งที่ดีและสิ่งที่เสริมสร้างเราขึ้น ดังนั้นคุณจะทำอะไรในวันนี้ เพื่อตอบสนองความอยากอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของคุณและเพื่อเติบโตในพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่รักข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเติบโตในพระคุณของพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในวันนี้ ที่ข้าพระองค์พยายามที่จะมีนิสัยตามแบบที่บริสุทธิ์ และเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยสิ่งที่จะช่วยให้ข้าพระองค์เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์์ ข้าพระองค์รู้ว่าการเจริญเติบโตที่มาจากพระองค์ ดังนั้นขอทรงสร้างความเข้มแข็งให้ข้าพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ติดตามแบบอย่างของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น