ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรอดเป็นสิ่งที่มีค่ามาก เรารู้ว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติอย่างร้ายแรง ถ้าเด็กหยุดการเจริญเติบโตและไม่มีการพัฒนาขึ้น เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากถ้าเด็กหยุดพัฒนาฝ่ายร่างกาย ฮีบรู บทที่ 6 เตือนเราว่า ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก็เหมือนกัน พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นเด็กทารกตลอดไป พระองค์อยากให้เราเติบโตขึ้น พระบิดาของเราอยากให้เรากระหายสิ่งที่ดีและสิ่งที่เสริมสร้างเราขึ้น ดังนั้นคุณจะทำอะไรในวันนี้ เพื่อตอบสนองความอยากฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อจะได้เติบโตขึ้นในองค์เจ้าชีวิต

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่รักและช่วยข้าพเจ้าให้รอด ข้าพเจ้าอยากที่จะเติบใหญ่ขึ้นในพระคุณของพระองค์ โปรดอวยพรข้าพเจ้าในวันนี้ ที่ข้าพเจ้าพยายามที่จะสร้างนิสัยที่บริสุทธิ์ และโปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มด้วยสิ่งที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์์ ข้าพเจ้ารู้ว่าการเติบโตที่แท้จริงนั้นมาจากพระองค์เท่านั้น ดังนั้นโปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามเลียนแบบลักษณะนิสัยของพระองค์นี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น