ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าพูดคำที่สุดแสนจะวิเศษเหล่านี้กับพระบุตรของพระองค์ตอนที่พระเยซูเข้าพิธีจุ่มน้ำ พระเจ้าก็รู้สึกแบบนั้นกับเราเมื่อเราทำตามตัวอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดของเราและเข้าพิธีจุ่มน้ำด้วย พระเยซูเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาบนเรา (ทิตัส 3:4-7) เพื่อให้เรามั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า (เอเฟซัส 1:13-14) ไม่ว่าซาตานจะทำอะไรที่ทำให้เราเกิดความสงสัยก็ตาม (ลูกา 4:3 ) เราสามารถมั่นใจได้ว่าเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้า ผู้ที่พระเจ้าพอใจมาก พระวิญญาณ ทำให้เราสามารถเรียกพระเจ้าว่า "อับบา" ที่แปลว่า "พ่อ" ได้ (กาลาเทีย 4:6) และเรายังรู้อีกว่าพระวิญญาณจะช่วยเอาความคิดที่เราเองก็อธิบายไม่ได้ ไปขอต่อพระบิดาแทนเรา (โรมัน 8:26-27)

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ขอบคุณที่ยอมรับข้าพเจ้ามาเป็นลูกของพระองค์ และให้มีส่วนร่วมในมรดกที่เกิดจากความเมตตาของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจที่จะยืนหยัดต่อสู้กับคำโกหกของมารซาตาน ที่พยายามทำให้ข้าพเจ้าสงสัยในตัวพระองค์ ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณของพระองค์ ที่กำลังช่วยข้าพเจ้าแม้แต่ในขณะนี้ที่กำลังอธิษฐานอยู่ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น