ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ใจเย็นๆ" เป็นเสียงพูดจากสวรรค์ ให้มาอยู่ต่อหน้าพระเจ้า พึ่งพาพระองค์ แต่ให้เชื่อมั่นและอดทน มันจะเป็นไปได้ยังไง แต่เรารู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา พระเจ้าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับเราเสมอ พระคัมภีร์เป็นเรื่องราวของพระเจ้า เป็นหลักฐานที่ดีเยี่ยมว่าพระองค์นั้นรักษาสัญญาเสมอ และเมตตาใช้อำนาจไถ่เราจากบาป และแบ่งปันความรักของพระองค์ให้กับลูกๆด้วยใจกว้างขวาง ดังนั้นให้เราเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์ และเต็มใจที่จะสงบนิ่ง อดทน วางใจ และมีความหวังในพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

"Chill out!" we hear heaven say to us. Come into God's presence with dependent, yet confident, patience. But how can we? We know God will do what is right for us over the passage of time. The Bible is God's story (HIS-story); it is the great testimony that he is always faithful to his promises, gracious in his power to redeem, and generous with his love shared with his children. So come into his presence and be willing to be still... and patient... and trusting… and hopeful!

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ในเวลาที่สงบนิ่งนี้ ข้าพเจ้าขอพักพิงในพระองค์ และทิ้งความวิตกกังวลทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์พร้อมที่จะไถ่ถอนชีวิตของข้าพเจ้าตลอด ข้าพเจ้ามั่นใจที่จะฝากจิตวิญญาณ อนาคต ความหวัง ของข้าพเจ้าไว้ในกำมือของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, in the quietness of this moment, I consciously relax myself in your presence and place the concerns and cares of my heart before you. I trust, dear Father, that you will act redemptively in my life. I confidently place my soul, my future, and my hope in your hands. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 37:6-7

ความคิดเห็น