ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่ท้าทายเราคือ การวางใจพระเจ้าในท่ามกลางพายุโหมกระหน่ำ พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราหรือปล่อยให้เราเผชิญกับปัญหาตามลำพัง พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกป้องเรา พระองค์ยังเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาอีกด้วย แม้ว่าโลกของเราจะดูเหมือนพังทลาย พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความตาย หรือช่วยเราผ่านความตายและนำเราไปอยู่ต่อหน้าพระเยซู พระองค์จะเป็นป้อมปราการ ปกป้องเราจากความชั่วร้าย และเสริมกำลังเราให้มีชัยเหนือมารร้าย "พระเจ้าคือที่ลี้ภัยและเป็นแหล่งกำลังของเรา ในยามเดือดร้อน พระองค์พร้อมจะช่วยเหลือเสมอ" ดังนั้น ให้เราเลิกปล่อยให้ความกลัวมาหลอมละลายเราได้แล้ว แต่ให้เรามาไว้วางใจในพระเจ้ากันดีกว่า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ในวันนี้ ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้กับคนเหล่านั้นที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่โหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิต พระองค์รู้ว่าข้าพเจ้ากำลังเป็นห่วงเป็นใย เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ ปัญหาของพวกเขามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือบรรเทาได้ และมันก็เจ็บปวดเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะปลอบโยนได้ ก็มีแต่พระองค์ที่ช่วยได้ โปรดอวยพรและสถิตอยู่กับพวกเขาเหล่านั้น และโปรดช่วยเหลือพวกเขาให้ผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปอย่างเร็วไวด้วยเถิด พระองค์เป็นความหวังเดียวที่พวกเรามี และพระเยซูก็เป็นพระผู้ไถ่ที่แท้จริงของเรา อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น