ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คริสเตียนเท่านั้นที่มีชัยชนะในชีวิต เพราะว่าไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่เอาชนะความตายที่เป็นศัตรูตัวเอ้ได้ แต่เมื่อเราทนต่อการทดลองได้ เราก็จะได้รับชัยชนะในที่สุด คือได้ชีวิตที่เป็นนิรันดร์ เพราะชีวิตของเราอยู่ในอุ้งมือของผู้ที่เอาชนะความตาย!

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่ให้ความมั่นใจว่าเมื่อทั้งหมดเป็นไปตามที่พระองค์ได้บอกและได้ทำจนเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อนั้นข้าพเจ้าก็จะมีส่วนในชีวิตและชัยชนะของพระองค์ตลอดไป โปรดช่วยข้าพเจ้าในวันนี้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมั่นอกมั่นใจว่า ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู กษัตริย์ผู้มีชัยของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น