ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

วิธีการแก้แค้นเป็นวิธีของซาตานที่ทำลายทั้งผู้บริสุทธิ์และผู้กระทำความผิด เมื่อความแค้นกลายเป็นแรงจูงใจการทำให้อีกฝ่ายเจ็บด้วยความโกรธและความเกลียดชัง ก็เกิดขึ้นทันที พิษนี้แพร่กระจายไปในทุกสิ่งที่คนที่เคียดแค้นจับต้อง ในโลกนี้เราจะเห็นว่าไม่มีความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่า ระบบกฏหมายจะดีเท่าไหร่ก็ตาม แต่พระเจ้าจะไม่เพียงแต่นำความยุติธรรมมาให้เท่านั้น; พระองค์จะยังช่วยเรา: ช่วยเราให้พ้นจากมือของผู้กดขี่ และพ้นจากพิษของความเกลียดชัง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ให้อภัย พระเจ้าแห่งความยุติธรรมและความรักมั่นคง ขอให้พระองค์ทำงานในระบบยุติธรรมของโลกนี้ของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้เกิดความเท่าเทียมกันและเป็นความจริงมากขึ้น ขอทรงเปิดเผยคนที่ซื้อและขายความยุติธรรม และขอทรงเอาพวกเขาออกไปจากอำนาจ ขอทรงจัดการกับคนที่ชอบใช้ความรุนแรงและเผด็จการด้วยพระหัตถ์พระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ด้วยอำนาจของพระวิญญาณ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ยกโทษให้คนอื่น และรอความยุติธรรมของพระองค์ ปกป้องข้าพระองค์จากพิษของใจไม่ยอมให้อภัยและพยาบาท ขอให้ทัศนคติ พฤติกรรม และการตอบสนองต่อผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ จะช่วยนำพวกเขาให้รู้จักพระบุตรของพระองค์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น