ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

วิธีการแก้แค้นเป็นวิธีของซาตานที่ทำลายทั้งผู้บริสุทธิ์และผู้กระทำความผิด เมื่อความแค้นกลายเป็นแรงจูงใจการทำให้อีกฝ่ายเจ็บด้วยความโกรธและความเกลียดชัง ก็เกิดขึ้นทันที พิษนี้แพร่กระจายไปในทุกสิ่งที่คนที่เคียดแค้นจับต้อง ในโลกนี้เราจะเห็นว่าไม่มีความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่า ระบบกฏหมายจะดีเท่าไหร่ก็ตาม แต่พระเจ้าจะไม่เพียงแต่นำความยุติธรรมมาให้เท่านั้น; พระองค์จะยังช่วยเรา: ช่วยเราให้พ้นจากมือของผู้กดขี่ และพ้นจากพิษของความเกลียดชัง

Thoughts on Today's Verse...

Revenge is Satan's way of destroying both the innocent and the offender. Once vengeance becomes the motivation, the wounded party can suddenly be swept up in rage and hatred. This poison spreads to everything the vengeful person touches. On earth, we can see that we will never find perfect and complete justice, no matter the "goodness" of the judicial system in place at the time. But God will not only bring justice; he will deliver us: deliver us from the hands of the oppressor and deliver us from the poison of hatred.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ให้อภัย พระเจ้าแห่งความยุติธรรมและความรักมั่นคง ขอให้พระองค์ทำงานในระบบยุติธรรมของโลกนี้ของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้เกิดความเท่าเทียมกันและเป็นความจริงมากขึ้น ขอทรงเปิดเผยคนที่ซื้อและขายความยุติธรรม และขอทรงเอาพวกเขาออกไปจากอำนาจ ขอทรงจัดการกับคนที่ชอบใช้ความรุนแรงและเผด็จการด้วยพระหัตถ์พระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ด้วยอำนาจของพระวิญญาณ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ยกโทษให้คนอื่น และรอความยุติธรรมของพระองค์ ปกป้องข้าพระองค์จากพิษของใจไม่ยอมให้อภัยและพยาบาท ขอให้ทัศนคติ พฤติกรรม และการตอบสนองต่อผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ จะช่วยนำพวกเขาให้รู้จักพระบุตรของพระองค์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgiving Lord, God of all justice and steadfast love, I ask you to be at work in the justice system of my land. Make it more equitable and true. Expose those who buy and sell justice and remove them from power. Deal with the violent and the oppressor with your hand. Please Lord, by the power of your Spirit, stir me to forgive others and to wait on your justice. Guard me from the poison of an unforgiving and vengeful heart. May my attitude, behavior, and response to those who wrong me help lead them to know your Son as their Savior. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 20:22

ความคิดเห็น