ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นใคร จะกลายเป็นอะไรในชีวิต และสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จที่สำคัญทั้งหมดอยู่ในมือของพระเจ้า เราไม่สามารถมีเกียรติอันยั่งยืนด้วยตัวเราเองได้ ถ้าพระเจ้าไม่อวยพรเรา เราไม่สามารถมีความมั่นคงในอนาคตหรือความปลอดภัยของเราได้ ถ้าไม่มีการป้องกันและการอวยพระพรจากพระเจ้า พื้นฐานของความสำเร็จและเกียรติขึ้นอยู่กับความเต็มใจของเราที่จะวางชีวิตของเราอยู่ให้ในความดูแลของพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระศิลา ป้อมปราการแห่งชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางชีวิตของข้าพระองค์ไว้ในการดูแลของพระองค์ ขอทรงดูแลอนาคตของข้าพระองค์และใช้ข้าพระองค์เพื่อพระสิริของพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ และข้าพระองค์พึ่งพากำลังของพระองค์ในการที่จะทำให้แต่ละวันมีค่า อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น