ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ส่วนใหญ่เราจะเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากมากในชีวิตของเรา เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก เรามีค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าคำอธิษฐานของเราเพียงแค่กระเด็นไปโดนเพดาน คำพูดของเราจะฟังดูเหมือนว่างเปล่าและไร้ประโยชน์ เราไม่พูดสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราได้ เรารู้สึกว่าคำพูดของเราไม่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจึงควรทำอย่างไรครับ เราเชื่อในคำสัญญานี้ เราต้องเข้าหาพระเจ้าโดยการอธิษฐาน แม้ในขณะที่เราไม่มีคำพูดใดๆ เราถวายใจของเราให้พระองค์ เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเอาความคิด อารมณ์ และความขมขื่นในใจที่พูดออกมาไม่ได้ให้พระเจ้าดูแล พระวิญญาณทำให้พระเจ้ารู้จักจิตใจของเรา จะอธิษฐานเผื่อพวกเราตามพระประสงค์ของพระเจ้า แม้ในขณะที่เราไม่มีคำพูดอะไร พระวิญญาณทำให้พระเจ้ารู้ความต้องการของเรา ช่างเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรามั่นใจจริงๆนะครับ

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ข้าพระองค์รู้สึกได้รับการปลอบประโลมใจเหลือเกินที่รู้ว่าพระวิญญาณทำให้พระองค์รู้จัก คำพูด ความคิด และอารมณ์ของข้าพระองค์ พระบิดา ในบางเวลาข้ารู้สึกว่าข้าพระองค์ไม่คู่ควรหรือไม่เหมาะสมที่จะเข้าใกล้พระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงให้ความมั่นใจแก่ข้าพระองค์ว่าพระองค์จะฟังข้าพระองค์เสมอ แม้ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่สามารถหาคำพูดใดมาบอกได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น