ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยอห์นผู้ทำพิธีจุ่มน้ำเป็นตัวอย่างของผู้รับใช้ที่สุดยอดจริงๆ เขามีชีวิตอยู่เพื่อเป้าหมายเดียวที่จัดการได้คือ การเตรียมคนให้ตื่นตัว พร้อมต้อนรับ และติดตามพระเยซูตริสต์ในฐานะองค์เจ้าชีวิต คุณคิดว่ายังมีเป้าหมายอื่นที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกหรือ ขอให้ใช้ชีวิตแบบที่เมื่อถึงวันสุดท้าย เราก็พูดได้อย่างเต็มปากว่า "ฉันมีความสุขมาก เพราะมันสำเร็จแล้ว" เราหวังว่าคุณจะมีความสุขกับการรับชมวีดีโอของเรา ขอบคุณที่ได้แสดงความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว VOTD ของเรา คุณสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้จาก ToGather.Church ซึ่งมีทั้งเพลงและสาระอื่นๆอีกมากมาย ให้เรามาใช้ชีวิตแบบยอห์นที่มีความสุขในการรับใช้พระเยซูในช่วงนี้ที่เราต้อง กักตัว หรือ ทิ้งระยะห่าง จากกันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

John the Baptist is an incredible example of a servant. He lived his life for one central and controlling purpose — to prepare others to recognize, to welcome, and to follow Jesus Christ as Lord. Can you think of a greater purpose for your life? Let's live so that when our last days approach, we can also say, "That joy is mine, and it is now complete."

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดใช้ข้าพเจ้าออกไปเตรียมคนอื่นๆให้รู้จักและต้อนรับพระเยซูด้วยเถิด อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิต พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous Father, please use me to prepare others to know and to receive Jesus. In the name of my Lord, Jesus of Nazareth, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 3:28-29

ความคิดเห็น