ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยอห์นผู้ทำพิธีจุ่มน้ำเป็นตัวอย่างของผู้รับใช้ที่สุดยอดจริงๆ เขามีชีวิตอยู่เพื่อเป้าหมายเดียวที่จัดการได้คือ การเตรียมคนให้ตื่นตัว พร้อมต้อนรับ และติดตามพระเยซูตริสต์ในฐานะองค์เจ้าชีวิต คุณคิดว่ายังมีเป้าหมายอื่นที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกหรือ ขอให้ใช้ชีวิตแบบที่เมื่อถึงวันสุดท้าย เราก็พูดได้อย่างเต็มปากว่า "ฉันมีความสุขมาก เพราะมันสำเร็จแล้ว" เราหวังว่าคุณจะมีความสุขกับการรับชมวีดีโอของเรา ขอบคุณที่ได้แสดงความคิดเห็นและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว VOTD ของเรา คุณสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้จาก ToGather.Church ซึ่งมีทั้งเพลงและสาระอื่นๆอีกมากมาย ให้เรามาใช้ชีวิตแบบยอห์นที่มีความสุขในการรับใช้พระเยซูในช่วงนี้ที่เราต้อง กักตัว หรือ ทิ้งระยะห่าง จากกันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดใช้ข้าพเจ้าออกไปเตรียมคนอื่นๆให้รู้จักและต้อนรับพระเยซูด้วยเถิด อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิต พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น