ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับยอห์นผู้ให้พิธีจุ่ม ไม่ต้องมีคำพูดมากมายในการที่จะพูดถึงหลักแห่งความยิ่งใหญ่นี้ อะไรที่เป็นหลักของคุณ เปาโลได้บอกกับชาวเมืองกาลาเทียว่าพวกเขาก็ต้องมีหลักคล้ายๆ กับหลักการนี้ (กาลาเทีย 4:19 ) เขาบอกกับชาวเมืองโคโลสีว่านี่เป็นสิ่งที่เขาทุ่มเทเพื่อให้คริสเตียนมีชีวิตตามที่กล่าวมานั้น (โคโลสี 1:28-29) เปาโลบอกชาวเมืองโครินธ์อีกเช่นกันว่า นี่เป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำในชีวิตของพวกเขา (2 โครินธ์ 3:18) แล้วคุณไม่คิดหรือว่านี่เป็นหลักที่คุณควรนำไปใช้กับชีวิตจริงของคุณ

คำอธิษฐาน

องค์พระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์ ขอให้พระเยซูยิ่งใหญ่่ขึ้นในจิตใจและในชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ต้องด้อยลง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น