ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนึ่งในเรื่องราวที่ดีในหนังสือยอห์น คือเรื่องของนิโคเดมัส เขามาหาพระเยซูในเวลากลางคืน และพระเยซูบอกเขาว่าคนที่รักความจริงให้มาในแสงสว่าง ต่อมานิโคเดมัสพูดเพื่อพระเยซู แม้เขาจะถูกเยาะเย้ย จากนั้นในเวลาที่เลวร้ายที่สุดทั้งทางการเมืองและศาสนา เขาก็แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นศิษย์ของพระเยซู: เขานำร่างกายที่ถูกทำร้ายจนตายของพระเยซูไป และช่วยโยเซฟแห่งอาริมาเธีย วางพระองค์ไว้ในอุโมงค์ นิโคเดมัสไม่ได้อยู่ในความมืด เราก็ไม่ควรอยู่เช่นกัน พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก; ถ้าเราไม่พบแส สว่างในพระองค์ ความมืดของเราจะลึกแค่ไหนล่ะครับ

Thoughts on Today's Verse...

One of the great stories in the Gospel of John is Nicodemus. He came to Jesus at night and Jesus told him that those who love the truth come to the light. Later, Nicodemus spoke up for Jesus even though he was ridiculed for it. Then, at the worst possible time politically and religiously, he showed himself as Jesus' disciple: he took the broken and dead body of Jesus and helped Joseph of Arimathea place him in a tomb. Nicodemus didn't stay in the darkness. Neither should we. Jesus is the light of the world; if our light cannot be found in him, how deep is our darkness!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการที่จะเดินในแสงสว่างกับพระองค์ ความมืดของกลโกรธาไม่ได้ดับไฟในพระเยซู; กลับทำให้สว่างมากขึ้นสำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์เห็นความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ที่บนกางเขนข้าพระองค์ตระหนักดีว่าพระเยซูทรงเอาบาปของข้าพระองค์ไปที่บนกางเขน ข้าพระองค์เห็นความรักของพระเยซูสำหรับทั้งพระองค์และตัวข้าพระองค์เองอย่างสมบูรณ์ที่บนกางเขน ขอบพระคุณ พระบิดา สำหรับความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอบพระคุณ พระเยซูสำหรับการเสียสละอย่างเหลือเชื่อของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู ลูกแกะที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Father, I want to walk in the light with you. The darkness of Calvary did not extinguish the light in Jesus; it made it burn more brightly for me. At the cross, I see your love for me. At the cross, I realize that Jesus took my sins away. At the cross, I see Jesus' love for both you and me perfected. Thank you, Father for your gracious salvation. Thank you, Jesus for your incredible sacrifice. In the name Jesus, your perfect Lamb I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 12:46

ความคิดเห็น