ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนึ่งในเรื่องราวที่ดีในหนังสือยอห์น คือเรื่องของนิโคเดมัส เขามาหาพระเยซูในเวลากลางคืน และพระเยซูบอกเขาว่าคนที่รักความจริงให้มาในแสงสว่าง ต่อมานิโคเดมัสพูดเพื่อพระเยซู แม้เขาจะถูกเยาะเย้ย จากนั้นในเวลาที่เลวร้ายที่สุดทั้งทางการเมืองและศาสนา เขาก็แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นศิษย์ของพระเยซู: เขานำร่างกายที่ถูกทำร้ายจนตายของพระเยซูไป และช่วยโยเซฟแห่งอาริมาเธีย วางพระองค์ไว้ในอุโมงค์ นิโคเดมัสไม่ได้อยู่ในความมืด เราก็ไม่ควรอยู่เช่นกัน พระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก; ถ้าเราไม่พบแส สว่างในพระองค์ ความมืดของเราจะลึกแค่ไหนล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการที่จะเดินในแสงสว่างกับพระองค์ ความมืดของกลโกรธาไม่ได้ดับไฟในพระเยซู; กลับทำให้สว่างมากขึ้นสำหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์เห็นความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ที่บนกางเขนข้าพระองค์ตระหนักดีว่าพระเยซูทรงเอาบาปของข้าพระองค์ไปที่บนกางเขน ข้าพระองค์เห็นความรักของพระเยซูสำหรับทั้งพระองค์และตัวข้าพระองค์เองอย่างสมบูรณ์ที่บนกางเขน ขอบพระคุณ พระบิดา สำหรับความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอบพระคุณ พระเยซูสำหรับการเสียสละอย่างเหลือเชื่อของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู ลูกแกะที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น