ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราคิดที่จะส่งต่อความเชื่อของเราไปสู่ลูกหลาน เพื่อนๆ หรือคนรุ่นหลังที่ยังเด็กในความเชื่ออยู่ ก็ให้เราดูตัวอย่างของเปาโล เขาสอนความจริง ส่งต่อความจริงที่เขาได้รับการถ่ายทอดมา และเขาก็ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย เปาโลก็ยังเรียกร้องให้คนที่เขาอบรมดูแลอยู่นั้น ให้ฝึกฝนความจริงนี้ในชีวิตประจำวัน วิธีนี้ก็จะทำให้พวกเขามีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าและเกิดสันติสุขที่พระเจ้าอยากมอบให้กับพวกเขาด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยข้าพเจ้าให้เป็นครูที่ดี ที่ทำตัวเป็นแบบอย่างทั้งคำพูดและการกระทำ เพราะมันจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่กำลังมองหาแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบคริสเตียน หรือจะเป็นคนในครอบครัวที่กำลังหาแนวทางที่จะเติบโตขึ้นในพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น