ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สติแตก! นั่นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะตอบโต้กันในโลกที่โกลาหนวุ่นวายในทุกวันนี้ แต่ความสุภาพอ่อนโยน จะช่วยให้ความขัดแย้งวุ่นวายนี้สงบลงได้ มันเป็นหัวใจที่จะทำให้เกิดสันติสุขของพระเจ้าขึ้น ในคริสจักร ครอบครัว หรือในสายสัมพันธ์ที่เลวร้าย เราจะเป็นคนถ่อมสุภาพได้อย่างไร เราจะใจเย็นๆได้อย่างไร ตอนที่มีคนมาพูดยั่วยุให้เราเจ็บใจ หรือพูดดูถูก เหยียดหยามเรา ก็ให้จำไว้ว่า องค์เจ้าชีวิตอยู่กับเรา พระองค์เป็นผู้แก้แค้นแทนเรา พระองค์เป็นแบบอย่าง เป็นผู้ปลอบโยน เป็นกำลัง และอยู่ใกล้ชิดเรา เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว และเป้าหมาย ชื่อเสียง และเกียรติยศของเรา ก็ไม่ใช่เราเป็นผู้กำหนดหรือปกป้องดูแล แต่เป็นพระองค์ต่างหาก

Thoughts on Today's Verse...

Extravagant over-reaction! That's what we're programmed to seek and to display in our modern world of sound bytes and over-hyped personality. But gentleness, that moderating grace in the midst of chaos and conflict, is so vital to bring the peace of God to conflict-laden churches, families, and relationships. How can we be gentle, how can we restrain from over-reacting to the wounds, offenses, and slights that come our way? The Lord is near! He is our vindication. He is our example. He is our comfort. He is our hope. He is our strength. He is near. We are not alone and our destiny, reputation, and value are not up to us to establish or to defend.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระบิดาพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดอยู่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าพยายามแสดงนิสัยใจคอในแบบพระองค์ท่ามกลางความขัดแย้งวุ่นวายของโลกนี้ ขอให้คนเห็นพระองค์ผ่านทางอุปนิสัยใจคอของข้าพเจ้า ไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำหรือพูดอะไรก็ตามในทุกๆวันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O Lord, my Father God, please be ever near me as I seek to be your person of character in the middle of the chaos and conflict around me. I ask that your presence be made known and that my character reflect that presence in all that I do and say today, each day that follows. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:5

ความคิดเห็น