ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สติแตก! นั่นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะตอบโต้กันในโลกที่โกลาหนวุ่นวายในทุกวันนี้ แต่ความสุภาพอ่อนโยน จะช่วยให้ความขัดแย้งวุ่นวายนี้สงบลงได้ มันเป็นหัวใจที่จะทำให้เกิดสันติสุขของพระเจ้าขึ้น ในคริสจักร ครอบครัว หรือในสายสัมพันธ์ที่เลวร้าย เราจะเป็นคนถ่อมสุภาพได้อย่างไร เราจะใจเย็นๆได้อย่างไร ตอนที่มีคนมาพูดยั่วยุให้เราเจ็บใจ หรือพูดดูถูก เหยียดหยามเรา ก็ให้จำไว้ว่า องค์เจ้าชีวิตอยู่กับเรา พระองค์เป็นผู้แก้แค้นแทนเรา พระองค์เป็นแบบอย่าง เป็นผู้ปลอบโยน เป็นกำลัง และอยู่ใกล้ชิดเรา เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว และเป้าหมาย ชื่อเสียง และเกียรติยศของเรา ก็ไม่ใช่เราเป็นผู้กำหนดหรือปกป้องดูแล แต่เป็นพระองค์ต่างหาก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระบิดาพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดอยู่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าตอนที่ข้าพเจ้าพยายามแสดงนิสัยใจคอในแบบพระองค์ท่ามกลางความขัดแย้งวุ่นวายของโลกนี้ ขอให้คนเห็นพระองค์ผ่านทางอุปนิสัยใจคอของข้าพเจ้า ไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำหรือพูดอะไรก็ตามในทุกๆวันด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น