ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเตือนว่าเราจะต้องตอบกับพระเจ้าถึงคำพูดที่ไร้สาระทุกคำที่เราพูดกับคนอื่น (มัทธิว12:36-37) ในโลกทุกวันนี้ ที่สื่อทางสังคมก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงคำพูดที่เกลียดชัง หยาบคาย และสร้างความแตกแยก เราจะต้องฟังคำเตือนขององค์เจ้าชีวิตที่ให้ใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง เปาโลก็ได้ท้าทายเราให้ระวังมากขึ้นทั้งสิ่งที่เราพูดและท่าทีที่เราพูด เปาโลได้เน้นย้ำอีกครั้งว่า คำพูดเรานั้นสำคัญมาก มันจะมีผลกับคนที่ยังไม่รู้จักพระคริสต์ เราต้องฉกฉวยทุกโอกาสที่จะเอาชนะใจพวกเขาให้มาหลงรักพระเยซู ตอนที่เราอยู่ท่ามกลางคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนั้น เราจะต้องใช้คำพูดที่แสดงออกถึง ความเมตตา ความห่วงใย และความเอาใจใส่ เพราะไม่แน่ว่าชีวิตนิรันดร์ของพวกเขาอาจจะขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันในครั้งนี้ก็ได้ ให้เอาความห่วงใยมาปรุงรสคำพูดของเรา และฉกฉวยทุกๆโอกาสที่จะเปิดใจคนอื่นให้มาพบกับพระคุณของพระเยซู

Thoughts on Today's Verse...

Jesus warned us that we would have to answer to God for every idle word we share with others (Matthew 12:36-37). In our time when social media echoes with mean-spirited, ugly, and divisive words, we must hear the Lord's warning about choosing our words carefully. Paul challenged us to be even more vigilant about what we say and how we say it. The apostle emphasized how significant our influence is on those who don't know Christ. We want to seize every opportunity to open the hearts of unbelievers to Jesus. When we are around those who are not Christians, we must show kindness, demonstrate care, and exercise control in the way we use our speech. The eternal destiny of those around may be resting on our conversations with them. Let's season our speech with care. Let's take advantage of every opportunity we have to open the hearts of others to grace of Jesus!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นการทำให้พระองค์เสียใจ เมื่อเห็นพวกเราที่เป็นคนของพระองค์ไปทำร้ายจิตใจของคนที่ไม่เชื่อด้วยคำพูดที่ไม่ยั้งคิดและไม่ระวัง รวมถึงการโพสถ้อยคำหยายคายลงตามสื่อสังคม ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีทัศนคติที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังไม่ได้รับพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา โปรดใช้ชีวิตและคำพูดของข้าพเจ้าที่จะเปิดตาใจคนอื่นให้มาถึงพระเยซูด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous God, I know we break your heart when we, your people, wound and drive unbelievers away with thoughtless and insensitive talk and unkind posts on social media. Please help me, O God, as I seek to display a winsome attitude with all people, but especially toward those who do not yet know Jesus as their Lord and Savior. Use my life and my words to open people's hearts to Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 4:5-6

ความคิดเห็น