ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เสียงร้องครั้งแรกของเด็กทารกจำนวนมากคือ "อับ อับ บา บา" จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในสมัยของพระเยซู อับบา จึงเป็นคำที่พวกเด็กๆใช้เรียกพ่อของพวกเขา เมื่อพระเจ้าช่วยกู้เรานั้น พระองค์ก็ได้ให้พระวิญญาณของพระองค์กับเรา และพระวิญญาณนี้ก็ได้อวยพรเราในหลายๆ ทาง และพระพรที่เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่ง คือ การที่พระวิญญาณช่วยเราในการอธิษฐาน พระองค์ช่วยอธิษฐานแทนเราตอนที่เราคร่ำครวญอย่างไม่เป็นคำ (โรมัน 8:26-27) และพระวิญญาณก็ยังช่วยให้เราติดสนิท พึ่งพา และเคารพยำเกรงพระเจ้าในฐานะอับบาพ่อของเราอีกด้วย

Thoughts on Today's Verse...

The first vocalizations of many babies are the syllables "ab, ab, ba, ba." Not surprisingly in Jesus' day, that was the name babies used for their fathers. When God saved us, he gave us his Spirit. The Holy Spirit blesses us in many ways, but one of the key blessings is his work with us in prayer. He intercedes for us when words won't do (Romans 8:26-27) and he helps us approach God with familiarity, dependency, and respect as we call God our Abba.

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ขอบคุณมากที่พระองค์รักข้าพเจ้า ช่วยกู้ข้าพเจ้า แล้วยังเชิญข้าพเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์อีกด้วย ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าแม้แต่ในตอนนี้ ที่ข้าพเจ้ากำลังแบ่งปันความคิด คำพูด หรือความรู้สึกกับพระองค์ พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่ให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะเป็นคนที่พระองค์อยากให้เป็น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Abba Father, thank you so much for loving me, saving me, and inviting me into your family. Thank you for the Holy Spirit, who is helping me right now as I share my thoughts, words, and emotions with you. Thank you, dear Father, for giving me the power to be what you want me to be. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 4:6

ความคิดเห็น