ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เสียงร้องครั้งแรกของเด็กทารกจำนวนมากคือ "อับ อับ บา บา" จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในสมัยของพระเยซู อับบา จึงเป็นคำที่พวกเด็กๆใช้เรียกพ่อของพวกเขา เมื่อพระเจ้าช่วยกู้เรานั้น พระองค์ก็ได้ให้พระวิญญาณของพระองค์กับเรา และพระวิญญาณนี้ก็ได้อวยพรเราในหลายๆ ทาง และพระพรที่เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่ง คือ การที่พระวิญญาณช่วยเราในการอธิษฐาน พระองค์ช่วยอธิษฐานแทนเราตอนที่เราคร่ำครวญอย่างไม่เป็นคำ (โรมัน 8:26-27) และพระวิญญาณก็ยังช่วยให้เราติดสนิท พึ่งพา และเคารพยำเกรงพระเจ้าในฐานะอับบาพ่อของเราอีกด้วย

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ขอบคุณมากที่พระองค์รักข้าพเจ้า ช่วยกู้ข้าพเจ้า แล้วยังเชิญข้าพเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์อีกด้วย ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าแม้แต่ในตอนนี้ ที่ข้าพเจ้ากำลังแบ่งปันความคิด คำพูด หรือความรู้สึกกับพระองค์ พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่ให้กำลังกับข้าพเจ้าที่จะเป็นคนที่พระองค์อยากให้เป็น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น