ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้แค่มาตายเพื่อล้างบาปให้กับผม แต่ยังอยู่เพื่อผมอีกด้วย อันที่จริง ตอนนี้พระเยซูก็ได้นั่งอยู่ที่ขวามือของพระเจ้าประกาศว่าผมเป็นของพระองค์ (1 ยอห์น 2:1-2) ถ้าแม้แต่ชีวิตพระองค์ยังยอมตายเพื่อผมได้ แล้วพระองค์ยังจะมีอะไรต้องหวงไปจากผมอีกหรือ ในเมื่อตอนนี้พระองค์ก็มีชัยชนะเหนือความตายแล้ว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบคุณสำหรับพระเยซูผู้ที่นั่งอยู่ข้างพระองค์ ผู้ที่รู้จิตใจ การต่อสู้ดิ้นรนในชีวิต และโลกของข้าพเจ้าดี ข้าพเจ้าขอขอบคุณสำหรับการปกป้องปกปักรักษาข้าพเจ้าจากความทุกข์ยากลำบากในชีวิต และยังให้ข้าพเจ้ามีชัยเหนือพวกมันอีกด้วย โปรดให้ข้าพเจ้าสัมผัสพระองค์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าครั้งไหนๆ ในเวลานี้ที่ข้าพเจ้าพยายามทุ่มสุดตัวเพื่อรับใช้พระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change