ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ปรับปรุงใหม่!" เป็นแผนทางการตลาดที่สำคัญที่จะแนะนำตัวเดิมอีกครั้ง หลังจากที่ได้หลุดออกไปจากความสนใจของประชาชน คือทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย จากนั้นก็โฆษณาสินค้าตัวเดิมอีกครั้ง เปาโลต้องการให้ชาวโคโลสีรู้ว่าพระเยซูไม่จำเป็นต้อง"ปรับปรุงใหม่" แต่พวกเขาต้องตามพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิต เช่นเดียวกับตอนที่พวกเขาทำเมื่อพวกเขามาเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรก นั่นคือสิ่งที่เราทำด้วย ชีวิตของเราจะต้องมีการฝังรากและได้รับการหล่อเลี้ยงในพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิตด้วยความขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณในพระบุตรของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักและพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์ ที่ให้แก่ข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หลงไปกับสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่หรือเมื่อมีความต้องการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ ขอทรงให้การเดินของข้าพระองค์กับพระเยซูสดใหม่ในแต่ละวัน ขอทรงให้การขอบพระคุณของข้าพระองค์หนักแน่นมากขึ้น ที่จะรู้ว่าอำนาจความเป็นองค์เจ้าชีวิตในชีวิตของข้าพระองค์ จะช่วยให้ข้าพระองค์เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากไปพร้อมกับการมีโอกาสใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นในแต่ละวันด้วยความสุข ความเข้มแข็ง ความหวังและพลัง อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change