ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ปรับปรุงใหม่" เป็นแผนการตลาดที่จะแนะนำสิ้นค้าที่ตกรุ่นไปแล้วให้หวนคืนตลาดอีกครั้ง คือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อย ปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ แล้วก็โฆษณาสินค้าตัวเดิมให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง เปาโลอยากจะบอกให้ชาวโคโลสีรู้ว่า พระเยซูไม่จำเป็นต้อง"ปรับปรุงใหม่" หรือใส่ส่วนผสมใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่พวกเขาต้องติดตามพระองค์ในฐานะองค์เจ้าชีวิต เหมือนกับตอนที่พวกเขามารับเชื่อใหม่ๆ เราก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกัน ชีวิตของเราจะต้องฝังรากลึกและได้รับการหล่อเลี้ยงในพระเยซูคริสต์ องค์เจ้าชีวิต และให้เราเต็มเปี่ยมไปด้วยคำขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณในพระบุตรของพระองค์ และเราต้องตระหนักรู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นยิ่งกว่าศาสนาใดๆที่ได้รับการเติมแต่ง หรือปรับปรุง หรือเป็นแฟชั่นแปลกใหม่

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักและพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์ ที่ให้แก่ข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าเมื่อหลงงมงายไปกับสิ่งที่ดูแปลกใหม่และหลงไหลในนิยายปรัมปรา โปรดช่วยให้การเดินไปกับพระเยซูของข้าพเจ้าสดใหม่ในทุกๆวัน โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจมากขึ้น ที่รู้ว่าการมีพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตนั้น จะช่วยให้ข้าพเจ้าเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในแต่ละวันได้ และยังพร้อมที่จะต้อนรับโอกาสใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นในแต่ละวัน อย่างมีความสุข เต็มไปด้วยเรี่ยวแรง ความหวัง และพลังอีกด้วย อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น