ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์แบกบาปของเรา ไม่ได้เพียงแค่แบกเท่านั้นพระองค์รับโทษที่เราสมควรได้รับ ความเจ็บปวดของพระองค์คือการรักษาของเรา ความทุกข์ทรมานของพระองค์เป็นความชอบธรรมของเรา แล้วเราคิดที่จะกลับไปทำบาปได้ยังไงครับ เมื่อพระองค์ทนทุกข์มากเพื่อรับโทษของความบาป

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์คงจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่า พระองค์ทนมองพระบุตรผู้มีค่าของพระองค์แบกรับน้ำหนักของความบาปของข้าพระองค์ได้อย่างไร ขอบพระคุณสำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่และการที่ทรงเป็นพระเจ้า ไม่มีใครเทียบพระองค์ได้ โอพระเจ้า ความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่นอกเหนือจินตนาการ และความรักของพระองค์ก็มากเกินกว่าที่ข้าพระองค์จะใฝ่ฝันถึงได้ ข้าพระองค์จะมีชีวิตในวันนี้เพื่อพระสิริของพระองค์ ผ่านทางพระเยซูที่แบกบาปของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เป็นลูกของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น