ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กี่ครั้งแล้วที่เราได้ไปงานศพเพื่อนหรือคนที่เรารัก และครั้งหลังสุดที่เราต้องเสียใจกับการจากไปของคนที่เรารักคือเมื่อไหร่ ผมไม่รู้ว่าคุณคิดยังไง แต่สำหรับผมแล้ว ผมรู้สึกขอบคุณที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเป็นศัตรูกับความตาย ผมเกลียดความตาย แต่ขอบคุณที่พระเยซูเกลียดยิ่งกว่า เพราะความตายมีแต่สร้างความสูญเสียและการพลัดพราก ผมดีใจมากที่รู้ว่าในที่สุดความตายจะถูกทำลาย และลูกๆของพระเจ้าจะได้รับชีวิตนิรันดร์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ โปรดให้พวกเรามีชีวิตอย่างผู้มีชัย โปรดเมตตาคนเหล่านั้นที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานทั้งกายใจ จากการสูญเสียคนรักไป โปรดให้ชัยชนะกับพวกเขาผ่านทางฤทธิ์อำนาจและความเมตตาของพระองค์ด้วยเถิด ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าตั้งตารอคอย วันที่จะไม่มีความตายอีกต่อไป ข้าแต่พระเยซูองค์เจ้าชีวิต นอกจากสิ่งทั้งหมดนี้ที่ขอในนามของพระองค์แล้ว ข้าพเจ้ายังขอให้พระองค์ช่วยเร่งเวลานั้นให้มาถึงเร็วๆด้วยเถิด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น