ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีกี่ครั้งที่คุณ ไปยืนอยู่ที่สุสานของเพื่อนหรือคนที่รักที่เพิ่งตายจากไป ครั้งสุดท้ายที่คุณโศกเศร้าหรือต้องแยกจากคนที่รักมากๆ คือเมื่อไหร่ ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงนะครับ แต่ผมรู้สึกขอบคุณที่พระคัมภีร์กล่าวว่าความตายเป็นศัตรูกับพระเยซู ผมขอบคุณที่พระเยซูเกลียดความตาย และการแยกจากกัน มากกว่าที่ผมเกลียดอีก ผมเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่รู้ว่าความตายจะถูกทำลาย และชีวิตนิรันดร์จะมีแด่บรรดาลูกของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงมีชัยชนะด้วยชีวิตและความเมตตาในชีวิตของคนที่ข้าพระองค์รู้จัก และกำลังต่อสู้อยู่กับความตายทางอารมณ์ จิตวิญญาณหรือทางร่างกาย ขอทรงมีชัยในชีวิตของพวกเขาผ่านทางอำนาจและความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์รอคอยถึงวันนั้น วันที่ไม่มีความตายอีกต่อไป องค์เจ้าชีวิต พระเยซู ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่อธิษฐานสิ่งนี้ในนามพระองค์เท่านั้น แต่ข้าพระองค์ขอที่วันนั้นจะมาเร็วๆ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น