ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มีหลายครั้งในประวัติศาสตร์โลกของเรา ที่คำสัญญาของพระเจ้าดูเหมือนภาพลวงตาเช่น ในช่วงเวลาที่เรามีรัฐบาลที่โหดร้าย เหยียดผิว และไร้ความเป็นธรรม แต่เมื่อเวลาผ่านไป รัฐบาลที่โหดร้ายก็ถูกบดขยี้ พวกเผด็จการก็ไปสู่หลุมฝังศพ อย่างน่าอับอายและไร้เกียรติ ความเดือดดาลทางด้านจิตใจถูกแทนที่ด้วยความพึงพอใจ ดังนั้นให้เรามาเริ่มท่องคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนเรากันใหม่ คือ "ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้โลกนี้เป็นไปตามใจพระองค์เหมือนกับที่เป็นบนสวรรค์" งั้น ให้พวกเรามาเริ่มทำตามใจพระองค์ในครอบครัว ในหมู่เพื่อนฝูง ในคริสตจักร ในชุมชน และในสังคมกันเถอะ ในฐานะที่เป็นคนในอาณาจักรของพระเจ้า คุณไม่คิดว่าเราถูกเรียกมาเพื่อเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมและมีค่านิยมตามใจของพระเจ้าในโลกที่สิ้นหวังนี้หรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รังเกียจยิ่งกว่าที่พวกข้าพเจ้ารังเกียจ ที่โลกนี้แปดเปื้อนไปด้วยความไร้มนุษยธรรมและเต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหงคนที่มีค่าและบริสุทธิ์ ข้าแต่พระบิดา โปรดเปิดใจพระองค์และลงโทษไอ้คนพวกนั้นที่โหดเหี่ยมป่าเถื่อนและไร้ความยุติธรรม โปรดทำให้เราแต่ละคน ที่เป็นคนของพระองค์รู้แน่แก่ใจว่า เราจะต้องเป็นตัวแทนของพระองค์ ที่จะนำการคืนดี ความยุติธรรม การเยียวยา และความหวัง มาให้กับชาวโลก โปรดใช้ตัวข้าพเจ้าและพี่น้องในพระคริสต์ นำความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระองค์ ไปสู่ชาวโลกที่ตกอยู่ใต้การกดขี่ข่มเหงให้เป็นอิสระ และช่วยพวกเขาให้ยืนหยัดขึ้นต่อสู้กับความอยุติธรรมในทุกรูปแบบด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น