ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเป็นนิรันดร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การเป็นเหมือนพระเยซูอย่างครบถ้วนและเป็นนิรันดร์นี่สิเป็นเรื่องใหม่ เมื่อเวลาแห่งสง่าราศีมาถึงตอนที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากตาย พระองค์ก็จะทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าความตายก็ไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไป ความตายเดียวที่สำคัญคือความตายจากบาปในการจุ่มเข้าไปในพระเยซูนั้น ถ้าเรามีส่วนร่วมในความตายของพระเยซู แน่นอนที่สุดว่า เราก็จะมีส่วนร่วมในการฟื้นขึ้นจากตายของพระองค์ด้วย (โรม 6:1-14)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น เพราะพระคุณของพระองค์และการฟื้นขึ้นของพระเยซู ข้าพเจ้าก็รู้แน่ว่าข้าพเจ้าจะได้เจอกับพระองค์ตรงหน้า แต่โปรดช่วยข้าพเจ้าในเวลานี้ ที่จะใช้ชีวิตที่ฟื้นขึ้นมาใหม่นี้ให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา อธิษฐานในนามพระเยซูองค์เจ้าชีวิตที่เป็นขึ้นจากตาย อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น