ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน แม้ร่างกายจะตายไปแล้ว แต่เราไม่ได้ตายไปนะครับ การตายทางร่างกายหมายถึงว่าเราจะได้ชีวิตที่เป็นนิรันดร์ พระคริสต์จะทำให้เราฟื้นจากความตายและให้เรามีความเป็นนิรันดร์ ความตายไม่สามารถยึดเราไว้ได้ เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า ชัยชนะเป็นของเรา ความตายไม่มีคำพูดใด แต่พระเยซูมีคำว่า "ลุกขึ้นเถิด"

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าร่างกายนี้เปราะบาง พระบิดาเจ้าข้า ไม่ว่าข้าพระองค์จะพยายามดูแลร่างกายให้ดีแค่ไหน หรือระวังเรื่องสุขภาพมากแค่ไหน ข้าพระองค์ก็ไม่สามารถหยุดความตายของฝ่ายเนื้อหนังนี้ได้ แต่ข้าพระองค์ตื่นเต้นที่รู้ว่าแม้ร่างกายนี้จะตายไป พระองค์จะไม่ทำให้ข้าพระองค์ตายไปด้วย แม้ร่างกายนี้จะเปราะบาง ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจและมีชัยชนะ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์รอคอยวันแห่งชัยชนะเมื่อความตายพ่ายแพ้ต่อสง่าราศีและอำนาจของพระเยซูเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาและเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ พระเจ้า ข้าพระองค์รับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีจนกว่าจะถึงวันนั้นที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระพักตร์พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น