ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับคริสเตียน ถึงร่างกายนี้จะต้องตาย แต่ตัวจริงของเราจะไม่ตาย การตายฝ่ายร่างกายหมายถึงเราจะได้รับร่างใหม่ที่เป็นอมตะ พระคริสต์จะทำให้เราฟื้นขึ้นและสวมเราด้วยร่างที่เป็นอมตะ ความตายไม่สามารถยึดเราไว้ได้ เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า ชัยชนะเป็นของเรา ความตายไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่พระเยซูเป็น และพระองค์ก็พูดว่า "ฟื้นขึ้น"เถิด

Thoughts on Today's Verse...

As Christians, even if our bodies die, we don't! Our physical death just means that we will be given immortal bodies. Christ will raise us up and clothe us with immortality. Death will not have a hold on us because we are God's children. Victory is ours. Death does not have the final word; Jesus does, and he says, "Rise!"

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ารู้ว่าร่างกายนี้เปราะบาง พระบิดาที่รัก ต่อให้ข้าพเจ้าแข็งแรงและดูดีแค่ไหนก็ตาม ก็หนีความตายไม่พ้น แต่ข้าพเจ้าก็ตื่นเต้นที่รู้ว่า แม้ร่างนี้จะต้องตายไป แต่พระองค์จะไม่มีวันตาย แม้ร่างนี้จะเปราะบาง แต่พระองค์นั้นทรงฤทธิ์และมีชัย พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าตั้งตารอคอยวันแห่งชัยชนะ เมื่อความตายจะถูกสวมทับด้วยสง่าราศีและฤทธิ์อำนาจ ในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมารับและเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้า จนกว่าจะถึงวันนั้น วันที่จะได้เจอะเจอกับพระองค์ซึ่งๆหน้า ข้าพเจ้าก็ขอรับใช้พระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, I know that my physical earthly body is fragile. Dear Father, I know that no matter how good a shape I stay in or how careful I am about my health, I cannot stop the process of physical death in my body. But I am excited to know that even though my physical body will fail, you won't fail. Even though my human body is fragile, I know you are powerful and triumphant. Father, I do look forward to the day of victory when death is swallowed up by the glory and power of Jesus' return for me and transformation of me. Until that day, dear God, I serve you with joy as I look forward to seeing you face to face. In Jesus' mighty name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 15:54

ความคิดเห็น