ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าถูกจำกัดด้วยสมองเล็กๆ ของเรา เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ที่จำกัดของเราเอง หรือจากความตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ที่พูดถึงการกระทำอันสุดยอดของพระเจ้า หรือจากการได้ฟังคริสเตียนอาวุโสเล่าถึงการงานอันน่าทึ่งของพระองค์ ไม่มีอะไรที่เหมือนกับการได้ฟังผู้ที่อาวุโสกว่า หรือพี่น้องในพระคริสต์ที่เต็มไปด้วยพระคุณ ที่รู้จักองค์เจ้าชีวิตและอำนาจของพระองค์ ผ่านการนมัสการ การเชื่อฟัง การประกาศ และประสบการณ์ ให้เรามุ่งมั่นที่จะเล่าคำพยานเกี่ยวกับความเชื่อในพระเยซูของเรากับเด็กรุ่นต่อๆไปกันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ โดยพระคุณของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถเรียกพระองค์ว่า "อับบา" (อับบาเป็นคำเรียกพ่อของเด็กเล็กๆ บ่งบอกถึงความสนิทสนมและการพึ่งพา) แต่อย่างไรก็ตาม ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็อยู่เหนือความเข้าใจได้ และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็เกินกว่าที่จะเอื้อมถึง ข้าแต่ พระบิดา แต่ที่ข้าพเจ้ารู้แน่และเข้าใจคือ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้าต้องคุกเข่าลง ด้วยความเคารพยำเกรงและซาบซึ้งใจยิ่ง ขอบคุณสำหรับความรัก ความเมตตา และพระคุณของพระองค์ ที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงสง่าราศีของพระองค์ได้ และชีวิตที่เน่าเปื่อยนี้สามารถได้รับการไถ่ได้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น