ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าถูกจำกัดอยู่ในสมองเล็กๆ ของเรา ประสบการณ์ที่จำกัด ของเรา ความตั้งใจของเราที่จะอ่านเกี่ยวกับการกระทำที่ดีของพระเจ้าในพระคัมภีร์และการได้ฟังถึงการทำงานที่น่าทึ่งของพระองค์ผ่านชีวิตของคริสเตียนที่มีอายุมากกว่า ไม่มีอะไรที่เหมือนกับการฟังผู้ที่มีอาวุโสกว่า พี่น้องในพระคริสต์ที่เต็มไปด้วยพระคุณที่รู้จักพระเจ้าและอำนาจของพระองค์ ผ่านการนมัสการ การเชื่อฟังและประสบการณ์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจโดยพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์เรียกพระองค์ว่า อับบา พระบิดา ความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่นอกเหนือความสามารถของข้าพระองค์ที่จะเข้าใจ อำนาจของพระองค์ก็อยู่เหนือเกินกว่าที่ข้าพระองค์จะเข้าใจได้ พระบิดา สิ่งที่ข้าพระองค์รู้แน่ และสิ่งที่ข้าพระองค์เข้าใจคือ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ นำข้าพระองค์ให้คุกเข่าลงในความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเคารพนับถือบูชา ขอบพระคุณสำหรับความรัก ความเมตตา และพระคุณของพระองค์ ที่ทำให้ความยิ่งใหญ่ของพระองค์สามารถเข้าถึงได้ และชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการไถ่ ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change