ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จำได้ไหม ครั้งสุดท้ายที่คุณอธิษฐานแบบไม่ขออะไรเลยจากพระเจ้า นอกจากขอบคุณและสรรเสริญล้วนๆ วันนี้ให้พวกเรามาทำแบบนั้นกันอีก คือแค่ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า ไม่ต้องขออะไรทั้งนั้น แค่สรรเสริญและขอบคุณพระพระบิดา ให้สรรเสริญในสิ่งที่พระองค์เป็น สิ่งที่พระองค์ทำ และสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำเพื่อเรา ขอบคุณพระองค์ สำหรับพระพร แห่งการช่วยกู้ และการนำเราเข้าสู่สง่าราศีของพระองค์ ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งการขอบพระคุณและสรรเสริญกันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time that you prayed and didn't request things from God and you simply thanked and praised him? Why not use today as a day of thanks and praise? Don't ask for anything; just praise and thank the Father! Praise him for who he is, what he has done, and what he is going to do! Thank him for blessing you, saving you, and bringing you into his glory! Let today be a day of thanks and praise.

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า พระองค์นั้นควรค่ากับคำสรรเสริญทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าสามารถจินตนาการได้ และควรค่ากับคำขอบคุณทั้งหมดที่ลิ้นข้าพเจ้าสามารถสรรหาคำมาพูดได้ พระองค์นั้นเต็มไปด้วยสง่าราศี ความยิ่งใหญ่ ความบริสุทธิ์ ฤทธิ์เดช และความสุดยอด พระองค์นั้นช่างอดทน ให้อภัย เสียสละ มีความรักและความเมตตา พระองค์เป็นมากกว่าที่ข้าพเจ้าสามารถจินตนาการได้ และใกล้ชิดยิ่งกว่าลมหายใจของข้าพเจ้าเองเสียอีก ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินคำบรรยาย และความใจดีของพระองค์เต็มล้นจิตใจของข้าพเจ้า ขอพระองค์ได้รับเกียรติ ทั้งจากความคิด การกระทำ และคำพูดของข้าพเจ้า ขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

You are worthy, dear Father, of every word of praise my imagination can find and every word of thanks my tongue can pronounce. You are glorious, majestic, holy, mighty, and awesome. You are patient, forgiving, sacrificial, loving, and tender. You are more than I can imagine and closer than my very breath. Your greatness exhausts my vocabulary and your generosity overwhelms my heart. Please be glorified in my every thought, deed, and word. In Jesus' name I praise you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:20

ความคิดเห็น