ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสัญญาว่าจะเป็นที่ลี้ภัยและพละกำลังของเรา อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรือถูกทอดทิ้ง ตอนที่เราเจอกับปัญหา หรือความหายนะ หรือเจอกับมรสุมในชีวิต พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกป้องหรือผู้ช่วยเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังสถิตอยู่กับเราด้วย แม้ว่าโลกรอบตัวเราจะบีบคั้นเราแค่ไหนก็ตาม พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความตาย หรือช่วยเราผ่านความตายไปอยู่กับพระองค์ พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย หรือเสริมกำลังเราให้มีชัยเหนือสิ่งชั่วร้าย เราไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและพละกำลังของเรา

Thoughts on Today's Verse...

God promised to be our refuge and strength. Our challenge is to trust that we are not alone or abandoned when emotional earthquakes, disasters, and tidal waves overwhelm our lives. God is not only our protector and helper. He is with us even when our world seems to be crashing around us. He will rescue us from death or deliver us through death to himself. He will deliver us from evil or empower us to overcome evil. We do not have to fear whatever may come because God is our refuge and strength!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ในวันนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก พระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าข้าพเจ้าพูดถึงใคร พระองค์รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นห่วงในเรื่องที่พวกเขาต้องดิ้นรนต่อสู้กันอยู่ เพราะเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะช่วยบรรเทาได้ และเจ็บปวดเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะปลอบโยนได้ ข้าพเจ้าขอร้องให้พระองค์โปรดอวยพร สถิตอยู่ และช่วยเหลือพวกเขาในเวลานี้ด้วยเถิด พระองค์เป็นความหวังเดียวที่เรามี และพระเยซูก็เป็นพระผู้ไถ่เดียวของเรา อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy God, I pray for those who are in the middle of life's earthquakes today. You know those for whom I am concerned. You know I care about their struggles which are too big for me to mitigate and too painful for me to truly bring comfort. I ask you to bless and be with them now and deliver them quickly. You are our only true hope, and Jesus is our only sure redeemer. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 46:1-2

ความคิดเห็น