ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกป้องเราเท่านั้น พระองค์ยังเป็นผู้ช่วยของเราด้วย แม้ว่าโลกของเราดูเหมือนจะแย่ลงไปเรื่อยๆ พระองค์อยู่ที่นั่น พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความตาย หรือช่วยเราผ่านความตาย พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย หรือจะช่วยเราในการเอาชนะความชั่วร้าย หน้าที่ของเราคือการเชื่อมั่นว่าในท่ามกลางของความทุกข์ยากต่างๆ เราไม่ได้อยู่คนเดียวหรือที่ถูกทอดทิ้ง

Thoughts on Today's Verse...

God is not only our protector; he is also our helper. Even when our world seems to be crashing around us, he is there. He will deliver us from death or deliver us through death. He will deliver us from evil or he will deliver us to overcome evil. Our task is to trust that in the midst of our earthquakes and tidal waves we are not alone or abandoned.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์อธิษฐานในวันนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงยากลำบากของชีวิต พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์เป็นห่วงใคร พระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นห่วงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องต่อสู้ เพราะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปสำหรับที่ข้าพระองค์จะช่วยบรรเทา และเจ็บปวดเกินไปสำหรับข้าพระองค์ที่จะปลอบประโลม ข้าพระองค์ร้องขอพระองค์ในเวลานี้ ที่จะอวยพรพวกเขาอยู่กับพวกเขา และโปรดช่วยพวกเขาในเร็ววัน พระองค์ททรงเป็นความหวังเดียวที่แท้จริงของเราเท่านั้นและพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่ของเราเท่านั้น อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Holy God, I pray for those today who are in the middle of life's earthquakes. You know those for whom I am concerned. You know I care about their struggles which are too big for me to mitigate and too painful for me to truly bring comfort. I ask you now, to bless them, be with them, and please deliver them quickly. You are our only true hope and Jesus is our only sure redeemer. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 46:1-2

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change