ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสัญญาว่าจะเป็นที่ลี้ภัยและพละกำลังของเรา อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวหรือถูกทอดทิ้ง ตอนที่เราเจอกับปัญหา หรือความหายนะ หรือเจอกับมรสุมในชีวิต พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกป้องหรือผู้ช่วยเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังสถิตอยู่กับเราด้วย แม้ว่าโลกรอบตัวเราจะบีบคั้นเราแค่ไหนก็ตาม พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความตาย หรือช่วยเราผ่านความตายไปอยู่กับพระองค์ พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย หรือเสริมกำลังเราให้มีชัยเหนือสิ่งชั่วร้าย เราไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและพละกำลังของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ในวันนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก พระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าข้าพเจ้าพูดถึงใคร พระองค์รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นห่วงในเรื่องที่พวกเขาต้องดิ้นรนต่อสู้กันอยู่ เพราะเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะช่วยบรรเทาได้ และเจ็บปวดเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะปลอบโยนได้ ข้าพเจ้าขอร้องให้พระองค์โปรดอวยพร สถิตอยู่ และช่วยเหลือพวกเขาในเวลานี้ด้วยเถิด พระองค์เป็นความหวังเดียวที่เรามี และพระเยซูก็เป็นพระผู้ไถ่เดียวของเรา อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น