ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกป้องเราเท่านั้น พระองค์ยังเป็นผู้ช่วยของเราด้วย แม้ว่าโลกของเราดูเหมือนจะแย่ลงไปเรื่อยๆ พระองค์อยู่ที่นั่น พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความตาย หรือช่วยเราผ่านความตาย พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย หรือจะช่วยเราในการเอาชนะความชั่วร้าย หน้าที่ของเราคือการเชื่อมั่นว่าในท่ามกลางของความทุกข์ยากต่างๆ เราไม่ได้อยู่คนเดียวหรือที่ถูกทอดทิ้ง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์อธิษฐานในวันนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงยากลำบากของชีวิต พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์เป็นห่วงใคร พระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นห่วงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องต่อสู้ เพราะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปสำหรับที่ข้าพระองค์จะช่วยบรรเทา และเจ็บปวดเกินไปสำหรับข้าพระองค์ที่จะปลอบประโลม ข้าพระองค์ร้องขอพระองค์ในเวลานี้ ที่จะอวยพรพวกเขาอยู่กับพวกเขา และโปรดช่วยพวกเขาในเร็ววัน พระองค์ททรงเป็นความหวังเดียวที่แท้จริงของเราเท่านั้นและพระเยซูเป็นพระผู้ไถ่ของเราเท่านั้น อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น