ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าคุณค่าถูกกำหนดโดยราคา เราจะมีคุณค่าอย่างไม่น่าเชื่อ พระเจ้าเอาสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของสวรรค์เพื่อซื้อเราออกจากบาปและความตาย และรับเราเข้าสู่​​ครอบครัวของพระองค์ เงินและทองไม่มีค่าเลยเมื่อเทียบกับค่าที่พระองค์ได้จ่ายเพื่อเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอให้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตในแต่ละวัน โดยตระหนักถึงคุณค่าของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์มากขึ้น ขอให้คำพูด ความคิด และการกระทำของข้าพระองค์เต็มไปด้วยความรู้สึกเห็นค่าของตัวข้าพระองค์ — ไม่ใช่เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้ดูสำคัญกว่าคนอื่นๆ แต่เพื่อที่ข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ และด้วยเกียรติที่ได้รับของขวัญที่มีค่าที่พระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น