ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมไม้กางเขนและอุโมงค์ว่างเปล่าจึงสำคัญมาก ก็เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญและยั่งยืนในชีวิตเรา ขึ้นอยู่กับสองสิ่งนี้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ยอมจ่ายค่าไถ่อันแสนหฤโหดเพื่อชำระความบาปให้กับข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้ช่วยให้รอดที่เลอค่า ขอบคุณที่ยอมสละชีพเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณที่ชำระข้าพเจ้าและสถิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า เพื่อเปลี่ยนข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนกับพระคริสต์ อธิษฐานในนามพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น