ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเมื่อพระเจ้าพูดเพื่อให้มีจักรวาลได้ พระองค์รู้จักเรา รู้จักจำนวนเส้นผมของเรา แน่นอนว่าเราต้องรู้ว่าเราขอให้พระองค์ช่วยได้ ขอให้เราแหงานหน้าขึ้นมองและให้ใจเราอยู่ที่ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าแห่งภูเขาทั้งหลาย และให้เรารู้ว่าพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่เห็นความต้องการของเรา ใส่ใจคำขอของเรา และทรงห่วงใยจิตใจของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และทรงฤทธานุภาพ ข้าพระองค์มองหาความช่วยเหลือจากพระองค์ พระองค์เป็นผู้เดียวแห่งการไถ่ เป็นแหล่งของฤทธานุภาพ การปลอบโยน กำลังใจ ความหวัง และทรงประเสริฐยิ่งในชีวิตของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาที่จะรู้ถึงน้ำพระทัยพระองค์ และเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิต ขอบพระคุณที่ทรงสัตย์ซื่อผ่านทุกยุคสมัยของคนของพระองค์ และผ่านในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น