ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"มันไม่ใช่เรื่องใหญ่!" นั่นเป็นเสียงบ่นของผู้เชื่อที่พยายามหาเหตุผลให้กับคำพูดที่หยาบคาย ไม่เหมาะสม หรือการพูดที่เป็นอันตราย เพื่อนผมสารภาพกับผมเมื่อนานมาแล้วว่า "ศีลธรรมในที่ทำงานของเราตกลง เมื่อเราหลุดพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมออกมา มันไม่ได้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนั้น แต่มันนำไปสู่หายนะ" ศาสนาที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นในการพูดในชีวิตประจำวันก็เป็นศาสนาที่ว่างเปล่าและไม่มีอะไรเลย ดังนั้นขอให้ใช้คำพูดของเราที่จะอวยพรและให้กำลังใจ ไม่ใช่เพื่อที่จะสาปแช่ง ใส่ร้าย หรือนินทา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และหาที่เปรียบมิได้ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ไม่ใช้คำพูดเพื่อการยกโทษ ขอทรงอภัยให้ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้ใช้คำพูดทำร้ายคนอื่น หรือใช้ในทางที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์ และไม่ถวายเกียรติในการที่พระองค์ทรงเรียกเราให้บริสุทธิ์ ขอทรงใช้คำพูดของข้าพระองค์ในวันนี้เพื่ออวยพร ให้กำลังใจ และปลอบประโลม เพื่อผู้อื่นจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์ผ่านทางข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change