ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เพื่อนของคนบาป" ทุกชื่อที่พระเยซูถูกเรียก ผมเชื่อว่าพระองค์ชอบชื่อนี้ที่สุด ลองคิดดูอีกที ผมว่าผมก็ชอบชื่อนี้ด้วยนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เกลียดชังความบาปและผลเสียที่จะเกิดในชีวิตของเรา ข้าพระองค์จึงรู้สึกขอบพระคุณที่พระองค์ได้มาในโลกนี้ไม่ได้มาเป็นผู้พิพากษา แต่มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นเพื่อนของเรา ข้าพระองค์สัญญาว่าจะมีชีวิตอยู่ในวันนี้ โดยตระหนักถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อคนที่หลงหาย เพราะข้าพระองค์รู้ว่าเมื่อพบพระองค์แล้วชีวิตมีความหมายอะไร อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น