ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าทำให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียใจ แล้วเราทำอะไรละ พระวิญญาณถึงได้เสียใจ ก็คือ การเก็บความขมขื่น หรือการแสดงความโกรธแค้น หรือ การทะเลาะวิวาทกับคนอื่น หรือ การใส่ร้ายคนอื่น ในขณะที่วางแผนทำร้ายเขาด้วย การกระทำแบบนี้ นอกจากจะตรงข้ามกับน้ำพระทัยและลักษณะของพระเจ้าแล้ว มันยังเป็นสิ่งที่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะให้เกิดผลในชีวิตของเรา คือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความเมตตา ความดีงาม ความสัตย์ซื่อ ความถ่อมสุภาพ และการรู้จักควบคุมตนเอง (กาลาเทีย 5: 22-23) มิน่าละ การกระทำที่ชั่วร้ายเหล่านั้น ถึงได้ทำให้พระวิญญาณเสียใจ

Thoughts on Today's Verse...

Don't make God's Spirit grieve! But how do we do we cause the Spirit of God to grieve? By harboring bitterness, unleashing anger-driven rage, fighting with others and slandering their name while plotting to harm them. Not only are these behaviors in direct opposition to the will and character of God, they are are also the exact opposite of the qualities the Spirit is seeking to produce in our lives — love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control faithfulness (Galatians 5:22-23). No wonder such evil behaviors grieve the Holy Spirit.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ โปรดเปลี่ยนข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนกับพระเยซูด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ ในขณะที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะแสดงลักษณะและความรักของพระเยซูออกมาให้คนเห็นในชีวิตข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty Father, please conform me to be more like Jesus by the power of your Holy Spirit as I commit to display Jesus' character and compassion in my life. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 4:30-31

ความคิดเห็น