ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อย่าทำให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียใจ แล้วเราทำอะไรละ พระวิญญาณถึงได้เสียใจ ก็คือ การเก็บความขมขื่น หรือการแสดงความโกรธแค้น หรือ การทะเลาะวิวาทกับคนอื่น หรือ การใส่ร้ายคนอื่น ในขณะที่วางแผนทำร้ายเขาด้วย การกระทำแบบนี้ นอกจากจะตรงข้ามกับน้ำพระทัยและลักษณะของพระเจ้าแล้ว มันยังเป็นสิ่งที่ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะให้เกิดผลในชีวิตของเรา คือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความเมตตา ความดีงาม ความสัตย์ซื่อ ความถ่อมสุภาพ และการรู้จักควบคุมตนเอง (กาลาเทีย 5: 22-23) มิน่าละ การกระทำที่ชั่วร้ายเหล่านั้น ถึงได้ทำให้พระวิญญาณเสียใจ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ โปรดเปลี่ยนข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนกับพระเยซูด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ ในขณะที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะแสดงลักษณะและความรักของพระเยซูออกมาให้คนเห็นในชีวิตข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น