ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่เราอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมา บางทีเราก็พูดบอกกับพระเจ้าว่าจะทำอย่างนั้น อย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ทำตามที่พูดไว้ ดังนั้นให้เราขอบคุณพระองค์ สรรเสริญพระองค์ และทูลขอต่อพระองค์ แต่คำอธิษฐานไม่จำเป็นต้องพูดมากมายซับซ้อน ให้เราใช้คำพูดน้อยลงแต่อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยข้าพระองค์ในการอธิษฐาน ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์ไม่ต้องอธิษฐานด้วยถ้อยคำที่ถูกต้องชัดเจนขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ได้คาดหวังคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่สวยหรูจากข้าพระองค์ ข้าพระองค์เข้ามาหาพระองค์ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นผู้ที่อยากใช้ชีวิตเพื่อพระองค์และสรรเสริญพระองค์ด้วยชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น