ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเป็นขึ้นของพระเยซูทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป พวกผู้หญิงที่ติดตามพระองค์ไปทุกแห่ง ที่ได้เห็นพระองค์ถูกตรึงและเป็นขึ้น ก็ได้มารวมตัวกันอธิษฐานอย่างมีความหวัง รวมทั้งแม่ของพระเยซูด้วย แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่ามีพวกน้องชายของพระเยซู ที่ก่อนหน้านี้เคยสงสัยและเยาะเย้ยพระองค์รวมอยู่ด้วย พวกเขาก็มาอธิษฐานด้วยความคาดหวังว่าพี่ชายที่เป็นขึ้นของพวกเขาจะเทฤทธิ์เดชลงมาให้พวกเขาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้รอคอยแบบลมๆแล้งๆ แต่พวกเขาก็ได้อธิษฐานอย่างมีความหวังว่าพระเยซูที่เป็นขึ้นแล้วจะทำงานใหญ่ผ่านทางพวกเขา เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่รักพระเยซูที่เป็นขึ้นจากตายนี้ อธิษฐานกันอย่างมีความหวัง พระเจ้าก็จะทำการอัศจรรย์ให้เห็น แล้วเราจะรออะไรอีก ให้พวกเราที่รักพระเยซูมารวมตัวกันอธิษฐานอย่างมีความหวังว่างานของพระเจ้าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผ่านทางพวกเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์ โปรดอวยพรความพยายามของข้าพเจ้า ที่พยายามหนุนใจให้พี่น้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการอธิษฐานกัน โปรดให้การฟื้นฟูแก่ผู้ที่ร้องเรียกหาพระองค์ และกระตุ้นให้ผู้ที่หิวกระหายได้หันมาแสวงหาพระองค์กัน โปรดนำการฟื้นฟูมาสู่คนของพระองค์ และโปรดเทพระคุณของพระองค์ให้กับคนที่ยังหลงหายเพื่อจะได้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น