ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"การถ่อมตัวลง" ยิ่งวันยิ่งขาดหายไปจากสังคมและนิสัยของคนในโลกนี้ ไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือใส่ใจกับมัน แต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคำสั่งจากพระเจ้า (แค่นี้เราก็ต้องทำตามแล้ว) แต่จู่ๆมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ เราจำเป็นจะต้อง "สร้าง"มันขึ้นมาด้วย เดือนปีผ่านไป ความล้มเหลวด้านคุณธรรม นิสัย และจิตวิญญาณก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ในวันที่เราทำดีที่สุด ก็ยังไม่บริสุทธิ์พอสำหรับพระเจ้า แทนที่คุณธรรมของเราจะดีขึ้นแต่กลับเสื่อมถอยลง เราจึงจำเป็นต้อง"สร้าง"ความถ่อมใจขึ้น เพื่อเข้าหาพระเจ้า ดังนั้นให้เรามาทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนและร้องเรียกหาองค์เจ้าชีวิต พร้อมกับละทิ้งบาปและแสวงหาพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ การกระทำของพระองค์นั้นสุดยอด ความสัตย์ซื่อของพระองค์นั้นล้นหลาม ความเมตตาและพระคุณของพระองค์นั้นเป็นพระพรจริงๆ ที่ข้าพเจ้ากล้าที่จะเข้าหาพระองค์ เพราะรู้ว่าพระองค์คอยฟังเสียงข้าพเจ้าอยู่ ทั้งๆที่เราอยู่ห่างไกลกันลิบลับ ทั้งๆที่พระองค์นั้นมีค่าและบริสุทธิ์ยิ่งในขณะที่ข้าพเจ้าไม่มีเลย ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า ทั้งตัวข้าพเจ้าเอง พร้อมกับสังคมและประเทศต่างๆรอบด้าน ล้วนแต่ทำลายพระพรอันสุดยอดที่พระองค์ให้กับพวกเราจนเละเทะไปหมดแล้ว ข้าพเจ้าขอถ่อมใจลง ขอให้พระองค์เข้าแทรกแซงชนชาติของเราใหม่อีกครั้งในแบบที่จับต้องได้ด้วยเถิด อธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น