ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จุ๊ๆ! ผมมีความลับที่สำคัญจะบอก พระเยซูตายเพื่อที่จะปลดปล่อยคุณจากความรู้สึกผิดและจากการถูกลงโทษในความผิดบาปของคุณเอง จุ๊ๆ อีกอย่างหนึ่ง พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อคุณเท่านั้น พระองค์ยังทำเพื่อคนอื่นๆ ด้วย บอกต่อๆ กันไปด้วยนะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งจนพูดไม่ออกเลย ที่พระองค์ได้เอาของขวัญที่มีค่าที่สุดของพระองค์ มาแลกกับสิ่งที่น่ารังเกียจและเลวร้ายอย่างความผิดบาปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจนปัญญาที่จะตอบแทนพระองค์ได้ แต่ข้าพเจ้าอยากที่จะขอบคุณพระองค์ ด้วยการแบ่งปันข่าวดีนี้กับคนอื่นๆ ที่พระองค์ได้สละชีพให้ด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น