ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จุ๊ๆ! ผมมีความลับที่สำคัญจะบอก พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อที่จะปลดปล่อยคุณจากความรู้สึกผิดและการลงโทษในความผิดบาปของคุณเอง จุ๊ๆ อีกอย่างหนึ่ง! พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อคุณเท่านั้น พระองค์ทำเพื่อคนอื่นๆ เช่นกัน! บอกต่อๆ กันไปด้วยนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์รู้สึกถ่อมใจจนไม่สามารถพูดอะไรได้ ที่พระองค์ให้ของขวัญที่มีค่าที่สุดของพระองค์ เพื่อสิ่งที่น่ารังเกียจคือความผิดบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถคิดวิธีที่จะตอบแทนพระองค์ได้ แต่ข้าพระองค์อยากจะขอบคุณคพระองค์ด้วยการแบ่งปันข่าวดีนี้กับคนอื่นๆ ที่พระองค์ได้เสียสละให้ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น