ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การรู้หนังสือ การแสดงความคิดเห็นที่ฉลาดๆ หรือการอวดดีไม่ได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงสติปัญญา แต่สติปัญญาที่แท้จริงดูได้จากแสดงออกด้วยการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องในทางของพระเจ้า และถ่อมตัวในการกระทำทุกอย่าง

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ขอให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาเหมือนพระเยซู ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์รู้จักน้ำพระทัยพระองค์ และใช้ชีวิตตามนั้นอย่างสัตย์ซื่อด้วยใจเมตตาและความถ่อมใจ ขอให้คำพูดและการกระทำในชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยพระองค์และนำพระคุณของพระองค์ไปสู่ผู้อื่น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น