ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สติปัญญานั้น ไม่ได้วัดกันที่ เรียนมาสูงแค่ไหน หรือมีความคิดเห็นเข้าท่าแค่ไหน หรืออวดดีอวดเก่งแค่ไหน แต่สติปัญญาที่แท้จริงนั้น ดูได้จาก คนที่ใช้ชีวิตตามแบบอย่างของพระเจ้า คือมีน้ำใจและอ่อนน้อมถ่อมตน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดา โปรดทำให้ข้าพเจ้าฉลาดเหมือนกับพระเยซู โปรดให้ข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะรู้ใจของพระองค์ และใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อด้วยใจเมตตาและถ่อมสุภาพ ขอให้คำพูดและการกระทำของข้าพเจ้าทำให้พระองค์พอใจ รวมถึงยังส่งต่อพระคุณของพระองค์ไปยังผู้อื่นด้วย ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น