ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่มีการทำดีแบบสุ่มๆ หรอก มีแต่การทำดีแบบตั้งใจตามโอกาสที่เกิดขึ้น เราคิดถึงสิ่งดีๆที่เราจะทำ และเราก็ตั้งใจที่จะเป็นคนดีมีน้ำใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เราได้อธิษฐานสำหรับโอกาสที่จะได้ทำดี และเมื่อโอกาสมาถึง เราก็ลงมือทำเลย เราทำด้วยความเมตตา ไม่ได้ทำแบบสุ่มๆ เราไม่ได้พูดถึงแค่การกระทำนะ แม้แต่คำพูดด้วย เราไม่ได้แค่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ไม่ดีหรือไม่สร้างสรรนะ เรายังร้อนรนที่จะใช้คำพูดที่เป็นพระพรและช่วยให้คนอื่นๆมารู้จักกับพระคริสต์ด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วยที่พูดจาแบบไม่ได้ระมัดระวังในอาทิตย์นี้ ข้าพเจ้ารู้ว่าคำพูดเหล่านี้เป็นบาปถึงสองเท่า — คือบาปตอนที่ข้าพเจ้าพูด กับบาปตอนที่ไม่ได้คิดถึงโอกาสที่อาจจะช่วยให้คนอื่นรอดได้ด้วยคำพูดนั้น ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดเปิดตาของข้าพเจ้า ที่จะเห็นคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้วางไว้บนเส้นทางชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะได้เป็นพระพรให้กับพวกเขา อธิษฐานในชื่ออันเป็นพระพรของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น