ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เด็กๆ ก็ตั้งตารอคอยวันคริสต์มาส หรือวันที่จะได้ไปเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือวันหยุดภาคฤดูร้อน พวกเขาจินตนาการว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสุดยอดมาก คริสเตียนก็เหมือนกัน ตั้งตารอคอยที่จะได้ไปสวรรค์และฝันที่จะได้เจอกับองค์เจ้าชีวิตซึ่งๆหน้า และเจอะเจอกับคนที่เรารักที่ได้ตายมาก่อนหน้าเรา และจะได้อยู่ร่วมกันในสง่าราศีของพระเยซูและเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ แต่เราจินตนาการไม่ออกเลยว่าสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับเรานั้นว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหน มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะฝันหรือจินตนาการได้ ดังนั้นเตรียมตัวประหลาดใจได้เลย และใช้ชีวิตให้สมกับอาณาจักรของพระองค์ เพราะรู้ว่า "ความสูญเสีย หรือความเจ็บปวด หรือความทุกข์ยากในชีวิตนี้ ไม่หนักหนาอะไรเลย เมื่อเปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะเปิดเผยให้เราเห็นในอนาคต" (โรม 8:18)

Thoughts on Today's Verse...

Kids look forward to Christmas, Disneyland, and summer vacation. They imagine how great those things could be. Christians look forward to heaven and dream of seeing the Lord face to face, of being reunited with those we love that have gone home to the Lord before us, and of sharing in the glory of Jesus and his angels. But we can't even begin to imagine the great things that God has prepared for us. They are far more glorious than anything we can dream or imagine. So let's anticipate being surprised and live with passion for the cause of the Kingdom knowing that any loss, any wound, any trouble, will "not be worth comparing to the glory to be revealed in us." (Romans 8:18)

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่เตรียมที่แห่งสง่าราศีไว้ให้กับข้าพเจ้าที่จะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะจินตนาการได้ ขอบคุณพระเยซู ที่กลับสู่สวรรค์เพื่อไปเตรียมที่ไว้ให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารอคอยวันนั้นที่จะได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ และสรรเสริญพระองค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ สรรเสริญและขอบพระคุณในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, Father, for preparing a place of glory for me with you in heaven. I believe it is far greater than anything I could ever imagine. Thank you, Jesus, for going back to heaven to prepare that place for me. I look forward to the day I stand in your presence and praise you with the angels. In Jesus' name I praise and thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 2:9

ความคิดเห็น